ELA Skogsservice  - Skogsvård, Skogsbruk

Våra tjänster

Alla våra uppdrag kommer in digitalt, antingen via mejl eller genom en portal på nätet. Uppdragen rekas för eventuell underväxtrensning eller om det krävs motormanuell hjälp.
Markägare kontaktas 1-2 dagar innan ankomst.

Tjänster och uppdrag 

  • Slutavverkning som även innefattar kontinuitetshuggning och NS-huggning.
  • Gallring
  • Markberedning
  • AC- service på maskiner och bilar

Kontakta oss